Sabtu, 13 Juli 2013

Adab Syetan

Saat syetan diusir dari syurga ia bekata, "Ya Tuhanku, oleh seban Engkau sesatkan aku, pasti aku akan menghias keburukan di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan manusia selamanya. (QS Aal Hijr:39).

Salah satu adab dalam Islam (adab Alquran) yang diikuti orang-orang saleh, nabi dan rasul, sepanjang zaman adalah, menisbahkan kebaikan kepada Allah dan keburukan pada diri sendiri. Hal inilah yang membedakan dengan syetan. Ia menisbahkan kesesatan dirinya kepada Allah.

Tidak ada komentar: